Váš prehliadač nepodporuje Javascript

SLUŽBY

Inštalácia metalických
telekomunikačných sietí

Inštalácia optických telekomunikačných sietí

Inštalácia verejného
osvetlenia

Inštalácia slaboprúdových
rozvodov

Výkopové práce a spätné povrchové úpravy podľa
pôvodného stavu

Viac ako naše služby za nás hovoria naše referencie

Realizovali sme veľké množstvo stavieb v oblasti fixných telekomunikačných sietí:

pokládku HDPE rúr, multitrúr, mikrotrubičiek a iných optických prvkov,

osadzovanie kabinetov, zákazníckych skriniek, účastníckych rozvodových skriniek, optických distribučných bodov,

osadzovaniea demontáže stĺpov

zváranie vlákien a ukončenie vlákien konektormi,

meranie káblov pomocou priamej metodiky alebo OTDR,

zafukovanie alebo ťahanie optických komponentov,

vnútorná a vonkajšia optická alebo metalická kabeláž,

montáž alebo demontáž všetkých typov vzdušných sietí a ich súčastí,

realizačné geodetické práce a dokumentácia.

Zaujímajú vás konkrétne projekty a klienti?

Pozrite si naše referencie, kde sa podrobnejšie venujeme realizovaným projektom.
Nájdete v nej nielen opis prác, ale aj zaujímavú fotodokumentáciu.