Profil spoločnosti Spojstav spol. s r.o.

Spoločnosť SPOJSTAV s.r.o. bola založená v roku 1996. V súčasnosti zamestnáva okolo 70 pracovníkov. Má dva samostatné výrobné závody, jeden v Košiciach, druhý v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009/ISO 9001:2008, systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009 na oblasti vykonávania inžinierskych stavieb a montáže kábelových rozvodov.